วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การจักกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
กิจกรรมการละเล่นไทย

กิจกรรมรีรีข้าวสาร
          รีรีข้าวสาร เป็นการละเล่นของเด็กไทยสมัยก่อนประเภทหนึ่ง นิยมเล่นกันเป็นกลุ่มใหญ่ ไม่มีอุปกรณ์การเล่น แต่มีกติกาและวิธีเล่น

สื่ออุปกรณ์
           1.ไม้สั้น ไม้ยาว
           2.เพลงรีรีข้าวสาร

ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม
          1.จับไม้สั้น ไม้ยาวเพื่อเลือกผู้เล่น 2 คน ทำหน้าที่เป็นประตูโค้ง ยืนเอามือประสานกันเหนือศีรษะ ส่วนผู้เล่นคนอื่นๆ ยืนเกาะไหล่กันลอดใต้สะพานโค้งไปเรื่อยๆ
          2.ผู้เล่นสองคนที่เป็นประตูจะร้องเพลง รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก เลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คดข้าวใส่จาน พานเอาคนข้างหลังไว้ให้ดี” ผู้เล่นคนอื่นๆเดินเกาะไหล่และลอดใต้ประตูโค้งโดยหัวแถวจะเดินอ้อมหลังคนที่เป็นประตู และไปต่อผู้เล่นคนสุดท้าย
          3.เมื่อจบเพลงผู้เล่นสองคนที่เป็นประตูจะกระตุกแขนลงกั้นคนสุดท้ายให้อยู่ระหว่างกลางแล้วคัดออกไป คนข้างหลังต้องระวังตัวให้ดี มิฉะนั้นตนเองต้องออกจากการเล่น ต้องผ่านให้ได้หมดทุกคนจึงจะจบ


ประโยชน์ที่ได้รับ
          1.ด้านร่างกาย
             - ออกกำลังกายพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายให้แข็งแรง
         2.ด้านอารมณ์และสังคม
           - เพลิดเพลิน จิตใจร่าเริง แจ่มใส ยอมรับในกฎกติกาในการเล่นร่วมกับผู้อื่น
         3.ด้านสติปัญญา

            - ฝึกให้เด็กมีไหวพริบ ปฏิภาณ และรู้จักกลยุทธ์ที่จะให้ตนรอดจากการถูกคล้องไว้